Seuraa kilpailuja RSS-syötteenä  
 

Kirjaudu sisään

Hae kilpailuja

Kilpailut: kategoriat

Uusin voitto

Tilaa uutiskirje!

Tilastoja

Online44 (6)
Jäseniä26176
Kilpailuja89

Arvontasivut.com - Palvelun käyttöehdot

1. Sähköinen asiointi Arvontasivut.comissa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan Arvontasivut.com-sivuston toimintaan (jäljempänä Palvelu). Arvontasivut.comissa voidaan osallistua yleensä yritysten tai yhdistysten (jäljempänä Kilpailunjärjestäjä) järjestämiin nettikilpailuihin sekä mm. pelata ajanvietepelejä ja keskustella toisten käyttäjien kanssa yksityisviestien välityksellä tai erillisellä keskustelufoorumilla. Näissä ehdoissa on määritelty Palvelun ja Onodrim Net Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakas (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Palvelua jollain tavalla, esim. selaamalla Palvelun sivustoja.

Palveluntarjoaja saattaa muokata tai päivittää Käyttöehtoja milloin tahansa sopivana pitämänään ajankohtana. Muokatut tai päivitetyt Käyttöehdot tulevat voimaan ja sitovat Sinua kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden Sivustolle julkaisusta ja siellä käyttäjien saatavilla olevaksi saattamisesta. Käyttämällä Sivustoa ja Palveluja myönnät velvollisuutesi Käyttöehtojen ajoittaiseen läpikäymiseen pysyäksesi tietoisena Käyttöehtojen päivityksistä. Voit lukea Käyttöehtoja milloin tahansa klikkaamalla Palvelujen aloitussivulta löytyvää Käyttöehdot-linkkiä. Sivuston ja/tai Palvelujen käyttämistä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muokattujen/päivitettyjen Käyttöehtojen julkaisusta Sivustolle pidetään päivitettyjen Käyttöehtojen hyväksymisenä. Mikäli et hyväksy muokattuja tai päivitettyjä Käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa/sen sisältämiä Palveluja. Käyttöehtojen julkaisupäivä mainitaan Käyttöehtojen lopussa.

2. Kohdemaa

Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville Käyttäjille. Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, sovelletaan Palveluun Suomen lakia.

3. Rekisteröityminen ja VIP-jäsenyys
 • Käyttö rekisteröityneenä

  Käyttäjä voi rekisteröityä Arvontasivut.comin käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Rekisteröityminen on ilmaista.

  Rekisteröityessään Käyttäjä antaa käyttäjätunnuksen, jota hän käyttää aina käyttäessään Palvelua rekisteröityneenä. Käyttäjätunnuksen tulee olla sellainen, ettei se loukkaa ketään eikä ole karkea eikä sopimaton. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton käyttäjätunnus.

  Rekisteröitymällä Käyttäjä saa oikeuden käyttää kaikkia Palvelun osia lukuunottamatta niitä osia, jotka edellyttävät VIP-jäsenyyttä.

  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa haluamallaan tavalla rekisteröityneenä tarjottavan Palvelun laajuutta ja siirtää osia Palvelusta käytettäväksi ainoastaan VIP-jäsenenä taikka käytettäväksi ilman rekisteröitymistä. Käyttäjällä ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta vaatia Palveluntarjoajaa siirtämään osia Palvelusta käytettäväksi rekisteröityneenä taikka korvaamaan muutoksesta aiheutunutta haittaa tai kulua.

 • VIP-jäsenyys

  VIP-jäsen saa Palvelun käyttöönsä koko laajudessaan. VIP-jäsenyys edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä Palveluun. VIP-jäsenyyden hankkiminen on maksullista ja hinnasto on nähtävissä sivulla, jolta jäsenyyden voi hankkia.

  VIP-jäsenyyden maksu oikeuttaa maksun suuruuden mukaan määräytyvän pituiseen VIP-jäsenyyteen. Maksu suoritetaan matkapuhelimella sivun, jolta jäsenyyden voi hankkia, ohjeiden mukaisesti.

  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa VIP-jäsenyysmaksua haluamallaan tavalla. Muutos ei vaikuta maksun jo suorittaneiden Käyttäjien jäljellä olevaan VIP-jäsenyyden aikaan.

4. Palvelun käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat Palvelun käyttöä.

Palvelua ei saa käyttää toisten käyttäjien yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaamiseen eikä Palvelussa saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, ettei Palvelulle, Palveluntarjoajalle, yhteistyötahoille, muille käyttäjille tai muille osapuolille aiheudu haittaa Käyttäjän toimista.

Palveluntarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjien Palveluun toimittamista viesteistä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan.

Mikäli Palveluntarjoaja katsoo, että Käyttäjän toiminta jatkuvasti häiritsee muita käyttäjiä tai Palvelua, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Käyttäjää pääsemästä Palveluun.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja, netikettiä taikka lainsäädäntöä, käyttäytyy häiritsevästi tai muutoin sopimattomasti muita Käyttäjiä kohtaan taikka muulla tavalla loukkaa Palveluntarjoajan, muiden Käyttäjien taikka kolmannen osapuolen etuja, on Palveluntarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen tai VIP-jäsenyys. Tällaisessa tapauksessa Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettua VIP-jäsenyysmaksua eikä suorittaa muitakaan peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia taikka vahinkoja.

5. Sisällön käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, jakaa, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyödyntää Palvelussa esiintyviä tietoja tai ominaisuuksia. Kaikki Palvelun tuottamiseen ja sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, lukuunottamatta Palvelussa esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää taikka muutoin hyödyntää Palvelussa, sen markkinoinnissa tai muussa Palveluun liittyvässä toiminnassa mitä tahansa Palvelussa luomaansa tietoa, tiedostoa tai muuta ominaisuutta. Käyttäjä ei voi esittää Palveluntarjoajalle taloudellisia tai muitakaan vaatimuksia luomansa tiedon, tiedoston tai muun ominaisuuden käyttämisestä taikka hyödyntämisestä.

6. Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai Käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy Palveluun silloin, kun on syytä olettaa että Käyttäjä toimii lainvastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden käyttäjien tai Palveluntarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

7. Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelu- tai muista Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.

Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta järjestettäviin kilpailuihin tai Käyttäjän VIP-jäsenyyden hankkimisesta.

8. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun häiriöttömästä toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytössä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa.

Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun Käyttäjä on suorittanut Palvelun edellyttämän maksun, mutta Käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeushyvään kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa VIP-jäsenyysmaksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että Käyttäjä matkapuhelimen näppäin- tai muun käyttövirheen vuoksi suorittaa VIP-jäsenyysmaksun useampaan kertaan.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei tällöin ole vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

9. Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palveluntarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja hyvien tapojen mukaisuudesta.

10. Henkilötiedot

Palvelun käyttäjänä olen tietoinen siitä, että henkilötietojani (nimi, sähköposti, postinumero, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli) saatetaan kerätä Palvelun käytön yhteydessä. Annan suostumukseni Palvelun yhteydessä luovuttamieni henkilötietojen käsittelyn osalta seuraavaan:

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilötietoja tiedottamiseen ja markkinointiin Palvelun ja yhteistyökumppanien tuotteista, palveluista, tapahtumista ja muista uutisista sähköisessä muodossa matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti siirtää ja luovuttaa Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilötietoja kolmannelle osapuolelle Euroopan unionin (EU) alueella sekä Euroopan talousalueella (ETA).

Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilötietoja saa yllä olevan lisäksi muutenkin käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin. Voin kieltää tietojeni käytön yhteistyökumppanien markkinointiin päivittämällä käyttäjätietojani Palvelussa tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

11. Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten tietojen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen ohella Palveluntarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita (ks. rekisteriseloste).

Affiliate ja kampanjaverkot käyttävät evästeitä näyttääkseen mainoksia. Mainokset valitaan tämän ja muiden verkoston sivujen käyntien perusteella. Sivuston vierailijana voit valita ettei sinulle näytetä kiinnostuspohjaista mainontaa vierailemalla TradeDoublerin kiinnostuspohjaisen mainonnan infosivulla osoitteessa: http://www.tradedoubler.com/fi-fi/legal/targeting.html